En danois / På dansk

Når man overvejer at påbegynde en psykoterapi eller en psykoanalyse er det, som regel, fordi man oplever at have nogle tilbagevendende vanskeligheder man ikke rigtigt forstår. Allerede at henvende sig er et skridt hen imod et åbent møde med det som hæmmer eller volder smerte.

I de 40 år jeg har taget imod henvendelser — det være sig som privatpraktiserende psykoanalytiker, som direktør på en offentlig institution med ”terapeutiske lejligheder” eller som hospitalspsykolog — har spørgsmålet om hvad et symptom siger stået centralt i mit arbejde. Det har jeg givet udtryk for, og fortsætter med at gøre, sammen med andre, bl.a. ved hjælp af udstillinger og foredrag som er offentligt tilgængelige — se her på siden under Schizomètres / se passer du diagnostic. Men at indrette et rum hvor noget det er svært at sige kan komme til orde, sker sommetider på bekostning af de klassiske psykoanalytiske rammer. Det er en pris man må betale, når det gælder om at komme “patienten” i møde. Jeg forholder mig til dette her: Foliesophie / accueillir un dire.

Quand on envisage de commencer une psychothérapie ou une psychanalyse c’est, en général parce qu’on est confronté à des difficultés récurrentes qu’on ne s’explique pas bien. Décider de prendre rendez-vous, c’est déjà faire le pari d’une plus grande liberté face à ce qui inhibe ou fait souffrir.

Depuis quarante ans, que ce soit comme psychanalyste en cabinet, comme directeur d’appartements thérapeutiques ou comme psychologue en hôpital de jour, la question d’accueillir un dire ou ce qu’un symptôme exprime sans le mettre dans une case a toujours été au centre de ma pratique. J’en ai témoigné, et continue de le faire avec d’autres, au travers d’une exposition et des conférences auxquelles vous pouvez accéder à l’onglet Schizomètres / se passer du diagnostic. Mais ménager un lieu d’accueil à un dire nécessite parfois de sortir du cadre psychanalytique classique en effectuant un mouvement vers le « patient ». C’est de ce mouvement, et de ses risques pour l’analyse, dont je témoigne à l’onglet Foliesophie / accueillir un dire.